Skip to content

Jakie są warunki ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Jeśli płaciłeś obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, możesz być uprawniony do otrzymania zwrotu.

Musisz być niepełnosprawny zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych. Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności oraz wysokości składek, które płacisz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, jakie musisz płacić, oraz termin ich opłacania. W związku z tym musisz obliczyć i opłacić składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z tymi przepisami. Składki za dany miesiąc należy opłacać w terminie. Składki opłacone w terminie to te, które zostały opłacone w terminie określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych lub te, które zostały opłacone z opóźnieniem nie większym niż 14 dni. O zwrot składek za dany miesiąc możesz ubiegać się dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Dlatego składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacje nie obejmują kwot finansowanych ze środków publicznych. Zus infolinia pozwala na kontakt w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.

PFRON może refundować składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych. Aby móc skorzystać z tej pomocy, należy spełnić następujące warunki:

-posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (patrz: Status osoby niepełnosprawnej)

-opłacać (zawsze przed złożeniem wniosku Wn-U-G) składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości i terminowo lub z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni;

-nie posiadać zaległości wobec PFRON w kwocie wyższej niż 100 zł;

-złożyć wniosek Wn-U-G (wraz z załącznikiem INF-O-PdM lub INF-O-PdR, jeśli jest wymagany w danym miesiącu) w terminie za każdy miesiąc, za który chcesz otrzymać refundację.

Prezes Zarządu Funduszu może wydać decyzję o wstrzymaniu zwrotu składek, jeżeli masz zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające łącznie 100 zł. Decyzja ta jest ważna od dnia jej wydania. Refundację wstrzymuje się do czasu uregulowania przez Ciebie zaległości. Musisz je spłacić do 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje Ci refundacja. Jeżeli w tym terminie nie spłacisz zaległości, Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o odmowie wypłaty refundacji za ten okres. Jeżeli nie spełniłeś innych warunków koniecznych do otrzymania pomocy, Prezes Zarządu Funduszu odmówi Ci również wypłaty refundacji. Może to wynikać z faktu, że składki na ubezpieczenie społeczne opłacałeś z opóźnieniem przekraczającym 14 dni lub że złożyłeś wniosek przed opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

3 komentarze

 1. Ela
  10 czerwca 2022 @ 10:45

  Cieszę się, że jest taka refundacja składek, jestem niezmiernie zadowolona:) Zawsze na to czekałam i dzięki nowej refundacji stało się to możliwe.

  Musiałam na to długo czekać, ale efekty są bardzo dobre.

 2. Danuta
  10 czerwca 2022 @ 10:47

  Jestem bardzo zadowolona z nowego sposobu zwrotu składek. Możliwość zwrotu składek zawsze była dla mnie ważna. Zawsze na to czekałem, a dzięki nowej refundacji jest to możliwe.

 3. Romek
  10 czerwca 2022 @ 11:12

  Jestem bardzo zadowolony z nowego sposobu zwrotu składek. Możliwość zwrotu składek zawsze była dla mnie ważna. Zawsze z niecierpliwością na to czekałem, a dzięki nowemu zwrotowi jest to możliwe.

  Nowy system jest łatwy w użyciu i szybki. Jest łatwy do zrozumienia i nie ma żadnych problemów z jego obsługą. Proces jest prosty, ale jednocześnie bardzo skuteczny.

Dodaj komentarz