Skip to content

Nowe uprawnienia Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia. Będzie ona mogła ścigać pracodawców, którzy nakłaniają swoich pracowników do rezygnacji z planów oszczędnościowych, takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe.

Z dniem 1 maja weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która wprowadza nowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy. Do tej pory organ ten nie miał kompetencji do ścigania przestępstw polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowelizacja przyznaje mu takie uprawnienia.

Nowe zmiany obejmują możliwość przeprowadzania przez PIP kontroli PPK w podmiotach zatrudniających, które nie są pracodawcami. Czyli zleceniobiorców.

Dla przedstawicieli Portalu PFR powierzenie PIP kontroli nad takimi podmiotami jest konieczne, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich podmiotów zatrudniających. Tego rodzaju porady prawne są niezbędne dla firm, które podlegają PIP. Inspekcja pracy porady prawne jest dla pracowników, którzy potrzebują pomocy w zakresie swoich praw i obowiązków.

Ustawa zabrania nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Karą za złamanie tego zakazu jest grzywna w wysokości do 1,5% całkowitego funduszu wynagrodzeń podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

3 komentarze

 1. Jacek
  28 czerwca 2022 @ 12:16

  Debaty na temat inspekcji pracy toczą się od wielu lat. Sprawa jest skomplikowana, bo jest w niej wiele różnych zagadnień. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie jednego organu inspekcji pracy na poziomie całego kraju. Myślę, że pracownikom byłoby łatwiej skontaktować się z taką jednostką niż obecnie, gdy muszą udawać się do poszczególnych urzędów miejskich czy powiatowych. W ten sposób pracownicy mogliby uzyskać pomoc od ekspertów, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie i którzy znają odpowiednie przepisy i regulacje.

 2. Paweł
  28 czerwca 2022 @ 12:17

  Jestem dumny, że jestem częścią systemu, który zapewnia ludziom pracy godną inspekcję, a także możliwość zgłaszania wszelkich problemów, jakie mają w swoim środowisku pracy.

  Inspekcja jest po by chronić pracowników i promować bezpieczne środowisko pracy.

 3. Romek
  28 czerwca 2022 @ 12:20

  To wspaniale, że w Polsce istnieje tak porządna inspekcja pracy, która świadczy takie usługi na rzecz ludzi pracy. Dla pracodawców ważne jest, aby właściwie wynagradzać swoich pracowników, ale ważne jest również, aby pracownicy wiedzieli, że mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za swoją pracę.

Dodaj komentarz